Det går bra för boken, men den håller på att dö, konstaterar The Economist i sitt senaste nummer. Det vill säga, handeln med e-böcker och digitala utgivningar ökar snabbt, alternativa sätt att distribuera litterär text mellan författare och läsare är på väg att omvandla inte bara bokbranschen utan också vår föreställning om vad en bok är.

Så står det inledningsvis i en artikel från Sydsvenskan. Och en bokälskare känner självfallet: hm. Stämmer detta? Artikeln i sig är från 2008 och än har ju boken inte riktigt förlorat slaget mot läsplattorna och andra digitala alternativ. Kanske kommer den att överleva? Kanske kommer boken aldrig att dö?

Nja. Det ser nog inte ljust ut. Visst finns det fortfarande böcker att köpa, och bokhandeln har inte dött ut. Jämfört med hur musikens cd-skivor dog ut i och med internet, likaså filmernas vhs och DVD:er, så har boken hållit sig vid liv mycket längre (mer om internets take-over här). Men det börjar sina, och snart kommer boken kanske vara endast ett minne från hur det var förr.

Vad ska man då göra för att boken inte ska försvinna helt? Det hela handlar egentligen om marknadsföring. Bokförlagen måste se till att boken är någonting en älskar att ha i hemmet. Man kan se den som prydnad, som äkta. Om man också marknadsför boken med tillhörande fysiska saker ökar dess värde. Exempel? Säg att boken marknadsför så som Happy Meal? Med din bok kommer också ett litet gosedjur i form av en person från boken (om det är en barnbok) eller kanske tar man fram pennor med tryck för att sprida budskapet om boken. Det handlar om att vara kreativ, att våga. Det handlar om att inte ge upp hoppet. Många har dessvärre gjort det, men det gör att man endast måste kämpa ännu lite mer för den fysiska bokens fortsatta existens. Du som vill ha mer styrka i kampen kan läsa denna artikel från Svenska Dagbladet. Där skriver man i en debattartikel om hur man ska göra för att E-BÖCKER ska kunna lånas på biblioteket. Det är inte ett magiskt förslag. Det är ett sorgligt förslag. Slå ett slag för den riktiga boken, det är den som verkligen berättar en berättelse.

Bokens historia

  • Boken var från början rullar, hoplimmade papyrusblad som rullades kring en cylinderform.
  • På 600-talet e. Kr började man uteslutande skriva på pergament.
  • Boktryckarkonsten uppkom runt 1500 f.Kr

LÄser bok solig strand